Budujeme partnerství

Zpráva o čerpání daru T. Morela pro Fakultu strojní ČVUT v Praze

Dne 3. června 2019 jsme odeslali panu Thomasi Morelovi, prezidentu Gamma Technologies Inc., který v roce 2017 věnoval prostřednictvím našeho sdružení AFEUS 1 milión dolarů Fakultě strojní ČVUT, zprávu o čerpání daru za rok 2018.

Dar je určen na dobudování zkušebních zařízení a podporu základního výzkumu pro zlepšování účinnosti, dopadu na životní prostředí, a řízení tepelného režimu (chlazení a topení) pro elektrická, hybridní nebo spalovacím motorem poháněná vozidla ICE; využití odpadních energií. Dar má návaznost na Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility, projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka.

V červnu 2019 byla díky daru slavnostně otevřena laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility ve VTP Roztoky. Dar pana Morela přispěl částkou 10 miliónů Kč.