Budujeme partnerství

Úvod

Budujeme partnerství

AFEUS z.s. vznikl v roce 2003 jako sdružení právnických osob s hlavním cílem připravit české firmy k čerpání finančních prostředků z předstrukturálních a strukturálních fondů EU. Posléze byla jeho činnost na několik let pozastavena.

V roce 2014 byla jeho činnost obnovena a sdružení právnických osob bylo podle nového Občanského zákoníku přetransformováno na zapsaný spolek. Zároveň bylo redefinováno jeho základní poslání tak, aby odráželo aktuální potřeby současné ekonomiky a její posun k ekonomice inovativní, znalostní, digitální. Činnost spolku AFEUS směřuje k podpoře technického školství, výzkumu, vývoje a především využití jejich výsledků v průmyslu, potažmo u konečného uživatele. Podporuje také podniky s inovačním potenciálem, progresivními technologiemi a výrobami s vysokou přidanou hodnotou, které budou konkurenceschopné i v evropském měřítku.

AFEUS (Alliance For European Success) se rovněž zabývá všemi aspekty, souvislostmi a dopady procesů Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a Vzdělanost 4.0 na náš budoucí svět. Na toto téma také vypracovává odborné studie a pořádá konference.