Budujeme partnerství

Z Koordinačního výboru spolku AFEUS odchází Jiří Zápotocký

Dne 1.9.2020 se konala členská schůze spolku AFEUS. Na programu byly standardní body: zpráva o činnosti za rok 2019 a za 1. pololetí 2020 (přednesl předseda Roman Dlouhý) a účetní závěrka za rok 2019 (přednesl místopředseda pro ekonomiku Ondřej Homolka).

Mimořádným bodem bylo projednání rezignace Jiřího Zápotockého na členství v Koordinačním výboru z pozice místopředsedy. Členská schůze odvolala Jiřího (na jeho vlastní žádost) dle čl. VII., odst. 2 Stanov s účinností k 1. 9. 2020 z funkce místopředsedy KV. Předseda Roman Dlouhý Jiřímu poděkoval za jeho dosavadní úspěšnou a přínosnou práci.

Dále bylo dohodnuto, že oblast dosavadní působnosti Jiřího Zápotockého – styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami – si rozdělí zbývající místopředsedové. Funkce místopředsedy KV pro tuto oblast zůstane prozatím neobsazena. Členové KV budou pro tuto funkci hledat vhodného kandidáta.

Zúčastnění si rovněž potvrdili, že Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi spolkem AFEUS a Fakultou strojní ČVUT ze dne 20. 2. 2017 zůstává v platnosti. Jiří Zápotocký bude – podle svých časových možností – zajišťovat naplňování této Smlouvy ze strany Fakulty strojní ČVUT.