Budujeme partnerství

Významný dar pana Morela již byl převeden Fakultě strojní ČVUT v Praze

Dne 3. října 2017 byly převedeny peněžní prostředky ve výši korunového ekvivalentu 1 milionu USD (po odečtení nákladů) z daru významného amerického donora pan Thomase Morela na účet konečného uživatele – Fakulty strojní ČVUT v Praze. Spolek AFEUS působil v této transakci jako zprostředkovatel na základě Darovací smlouvy mezi panem Morelem a spolkem AFEUS a na základě Smlouvy o financování mezi spolkem AFEUS a Fakultou strojní ČVUT v Praze. Spolek AFEUS se zavázal, že po dobu 5 let bude průběžně kontrolovat, zda peněžní prostředky jsou vynakládány na přesně specifikované účely. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility nebo projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Podrobněji k daru pana Morela viz ZDE.