Budujeme partnerství

Strategie

Mise

Podporovat vytváření a růst segmentu malých a středních podniků s inovačním potenciálem, progresivními technologiemi a výrobami s vysokou přidanou hodnotou. Zastřešovat, reprezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů s cílem vytvořit optimální podmínky pro dynamický rozvoj jejich podnikání. Budovat efektivní partnerství a kooperaci členských firem spolku za účelem zrychlení tempa inovací a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na českém i zahraničním trhu.

Vize

Obecně vize pro Českou republiku: využít čtvrtou průmyslovou revoluci (procesy Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a Vzdělanost 4.0) jako příležitost pro zvýšení komparativní ekonomické úrovně a zlepšení struktury (zejména) průmyslové výroby. Specificky pro AFEUS v jeho spektru působnosti: AFEUS působí jako moderní významný hráč v oblasti prosazování přechodu české ekonomiky na moderní inovativní konkurenceschopnou ekonomiku. Tomu AFEUS napomáhá:

 • propojováním institucí a výsledků vědy, výzkumu a vývoje s průmyslovou praxí,
 • poskytováním, resp. zprostředkováním vysoce kvalitních všestranných profesionálních služeb širokému spektru členských firem,
 • vytvářením prostředí efektivní a přímé výměny názorů mezi společnostmi a podniky, veřejnou a státní správou, toho AFEUS dosahuje prostřednictvím konferencí a seminářů k aktuálním problémům čtvrté průmyslové revoluce a dále moderováním dialogu orgánů státní a veřejné správy, odborů a zaměstnavatelských svazů,
 • podporou nových českých vynálezů, patentů a průmyslových vzorů a nalezení jejich praktické realizace a uplatnění doma i v zahraničí,
 • představováním nejmodernějších postupů ze zahraničí v oblasti výroby a nalezením jejich adekvátního uplatnění na českém trhu.

Strategie

Poskytovat účinnou podporu členským podnikům týmem profesionálů a zkušených odborníků, kteří jsou schopni koordinovat spolupráci členů spolku, budovat jejich partnerství a jednat s nimi ve prospěch jejich činnosti.

 • Podporovat tvorbu účinných výrobních a prodejních strategií členských firem pro zajištění jejich úspěšného rozvoje.
 • Poskytovat členům informační podporu a přehled v oblasti inovací, pokročilých technologií, výrob s vysokou přidanou hodnotou a Průmyslu 4.0. Podporovat výměnu informací a zkušeností z této oblasti mezi členskými firmami – budovat jejich partnerství
 • Lobovat v zájmu členů spolku za zlepšení právně podnikatelského prostředí, moderovat k tomu diskuzi státní správy, odborů, zaměstnavatelských svazů a dalších subjektů soukromého sektoru.
 • Zajišťovat pro členské firmy poradenství v oblasti legislativy, všeobecné i odborné, připravované i stávající, a to buď přímo nebo prostřednictvím sítě servisních organizací.
 • Aktivně podporovat výzkum a vývoj nových environmentálně přátelských technologií a postupů.
 • Poskytovat členským subjektům marketingovou a PR podporu, a to opět buď přímo nebo prostřednictvím servisních organizací.
 • Spolupracovat – ve prospěch členských firem – s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zejména v oblasti dotačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Úzce spolupracovat s institucemi typu Technologická agentura ČR.
 • Spolupracovat se zaměstnavatelskými svazy (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků) na společném cíli přeměny ekonomiky na ekonomiku inovativní.
 • Ve spolupráci s vysokými školami podporovat vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, zejména technického zaměření, pro potřeby inovativní ekonomiky, resp. Průmyslu 4.0.
 • Aktivně se podílet na rozvoji všeobecné vzdělanosti pro Společnost 4.0.
 • Spolupracovat s vědeckými a výzkumně-vývojovými týmy, zavádět jejich myšlenky do praxe, nacházet pro jejich patenty uplatnění při sériové výrobě.