Budujeme partnerství

Společenská odpovědnost

V oblasti ekonomické a environmentální spolek AFEUS klade zvláštní důraz na podporu projektů, které obsahují pokročilé technologie a výroby. Ty jsou ekonomicky efektivní a současně šetří životní prostředí. AFEUS upřednostňuje projekty typu brownfield investice před projekty typu greenfield investice.

V sociální oblasti se AFEUS jako společensky odpovědná organizace orientuje i na charitativní činnost. Dosud nejvýznamnějším charitativním projektem byly celkem 4 postupně vypravené kamiony na Ukrajinu. Ve spolupráci s Ukrajinskou inciativou v ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR byl do oblastí postižených boji ale dále např. na Zakarpatskou Ukrajinu dodán v letech 2015 – 2017 rozličný zdravotnický materiál včetně 20 nemocničních postelí, kyslíkových masek a tepelných polštářků pro mírnění bolesti. Dále pak bylo dodáno oblečení, jídlo a hračky. Dodávaný materiál je zčásti získáván od donátorských firem (Linet, Ankaba, New Thephyra, Mediap), zčásti sbírkami po celé republice.

Děkovný dopis, který jsme obdrželi po humanitární akci si můžete přečíst zde.