Budujeme partnerství

Setkání s odborovou centrálou ASO a katedrou Sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy

Dne 23. 1. 2017 proběhlo setkání koordinačního výboru spolku AFEUS s představiteli Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké  fakulty UK, vedených ved. katedry Prof. Drbohlavem, a předsedou Asociace samostatných odborů panem Bohumírem Dufkem.

Na programu bylo navázání spolupráce na realizaci Národní iniciativy Průmysl 4.0 a jiných výzkumných úkolů souvisejících se sociální oblastí.

Zúčastnění vyjádřili zájem na této problematice navzájem spolupracovat. Místopředseda KV a zástupce Fakulty strojní ČVUT Jiří Zápotocký tlumočil slova děkana fakulty prof. Valáška tuto spolupráci dále rozvíjet. Na závěr setkání se přítomní dohodli připravit partnerské smlouvy mezi spolkem AFEUS a jednotlivými právními subjekty.