Budujeme partnerství

Setkání členů KV s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem

Předseda Koordinačního výboru (KV) spolku AFEUS Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák se dne 17. července 2017 setkali s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem. V přátelské atmosféře diskutovali mj. o přípravě České republiky na čtvrtou průmyslovou revoluci (Společnost 4.0). Zejména se shodli na nutnosti rozvíjení obecné gramotnosti obyvatelstva pro Společnost 4.0 a na potřebě rozvoje nových speciálních dovedností a kvalifikací.  Rovněž jednali o propojování vědy, výzkumu a vývoje s průmyslovou praxí. Pan Kulhánek je osobou, jejíž profesní kariéra (10 let šéfem Škoda Auto) i občanská angažovanost (mj. předseda Svazu ledního hokeje) jsou zárukou kvalitního uchazeče o prezidentský úřad. Proto na závěr schůzky členové KV AFEUS vyjádřili prezidentské kandidatuře pana Kulhánka podporu. O konkrétních formách této podpory budou obě strany ještě jednat.