Budujeme partnerství

Proběhlo symbolické předání amerického daru Fakultě strojní ČVUT v Praze

Dne 6. října 2017 předal americký donor pan Thomas Morel symbolicky milion amerických dolarů děkanovi Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Michaelu Valáškovi. Dar je určený zejména na další pokračování fakultního aplikovaného výzkumu především v oblasti automobilového průmyslu. Dar svým zaměřením, praktickým využitím a mezinárodním přesahem patří mezi ojedinělé v domácím i mezinárodním srovnání. Svojí štědrostí je to historicky největší dar soukromého donora pro ČVUT. Na získání daru se významně podílel spolek AFEUS jako jeho zprostředkovatel. Peněžní prostředky daru již byly dříve převedeny na účet FS ČVUT v Praze. Podrobněji k daru a úloze spolku AFEUS viz ZDE a ZDE.

Spolek AFEUS se rovněž podílel na organizaci předání daru. To se konalo v industriálních prostorech Muzea MHD v bývalé vozovně v Praze – Střešovicích. Slavnostní předání bylo doprovázeno seznámením s projekty, pohoštěním, prohlídkou muzea, tiskovou konferencí a společenským setkáním vedení Fakulty strojní ČVUT v Praze a spolku AFEUS s panem Thomasem Morelem. Završeno pak bylo projížďkou historickou tramvají po Praze.