Budujeme partnerství

Proběhla členská schůze spolku AFEUS

Členská schůze spolku AFEUS, která se konala 18. ledna 2017 v sídle spolku, se zaměřila na revizi členské základny – některým neaktivním členům bude ukončeno členství. Dále pak projednala rozšíření Koordinačního výboru ze tří členů na pět. Nově byli do funkce místopředseda jednomyslně zvoleni Jiří Křovák – místopředseda pro strategii a metodiku, a Jiří Zápotocký – místopředseda pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami. „Jak se rozšiřuje záběr činnosti spolku AFEUS a vzrůstá počet zpracovávaných agend, cítili jsme potřebu pokrýt některé směry činnosti novými členy Koordinačního výboru. Jsem přesvědčen, že nové posty místopředsedů jsme doplnili kvalitními osobnostmi“, řekl předseda Koordinačního výboru spolku AFEUS Roman Dlouhý.