Budujeme partnerství

Proběhla členská schůze spolku AFEUS

Členská schůze spolku AFEUS, která se konala dne 20. června 2017 v sídle spolku, se zaměřila především na řešení personální situace v Koordinačním výboru (KV). Po vzájemné dohodě odstoupila z funkce místopředsedkyně KV a výkonné ředitelky Veronika Trčková z důvodu přestupu na pozici v jiné společnosti. Z funkce 1. místopředsedy odstoupil Petr Greger ze zdravotních důvodů. KV tak bude nadále působit ve složení:

  • Roman Dlouhý – předseda,
  • Jiří Křovák – místopředseda pro strategii a metodiku,
  • Jiří Zápotocký – místopředseda pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami.

Změny v KV členská schůze jednomyslně schválila. Předseda KV Roman Dlouhý poděkoval odcházejícím místopředsedům za jejich práci v KV. V další části programu členské schůze pak Roman Dlouhý informoval o aktivitách spolku AFEUS od minulé členské schůze 18. ledna 2017.