Příprava konference o Průmyslu 4.0

Koordinační výbor se intenzivně věnuje přípravě konference s pracovním názvem „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ s podtitulem „panelové diskuse na aktuální téma“. Konference se bude konat 19. dubna 2017, místo bude ještě upřesněno, jedná se o možnosti využít konferenční prostory Senátu PČR. V jednání je účast špičkových odborníku z tuzemska i zahraničí. Účast již závazně přislíbili Pavel Kysilka, předseda správní rady 6D Academy, Petr Očko, generální ředitel Technologické agentury ČR, prof. Michael Valášek, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů, prof. Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK nebo Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro projekt Galileo, člen České kosmické kanceláře.