Budujeme partnerství

Představujeme naše partnery: prof. Michal Mejstřík a EEIP a.s.

Michal Mejstřík je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově. Na své mateřské Fakultě sociálních věd založil prestižní, ve světových žebříčcích vysoce hodnocený, Institut ekonomických studií. Jeho šíře zájmů a kompetencí a jeho věhlasná činorodost ho předurčují k tomu, co je ve světě běžné. Jako úspěšný vysokoškolský pedagog má vlastní konzultační firmu EEIP a.s. www.eeip.cz – rovněž úspěšnou. Jak její název napovídá, zabývá se Ekonomickými Expertízami a Investičním Poradenstvím. Působí v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí a dále např. hodnocení dopadů regulace (RIA). Je jednou z nejaktivnějších firem v oboru v České republice a patří také k našim nejaktivnějším partnerům. Michalova činorodost má i mezinárodní rozměr: mj. působí jako místopředseda Mezinárodní obchodní komory v ČR a je honorárním konzulem Korejské republiky (Jižní Korea) v ČR.

S Michalem Mejstříkem máme ve spolku AFEUS řadu společných zájmů mj. Průmysl 4.0, resp. Společnost 4.0. Jako vysokoškolského pedagoga jsme se ho zeptali, jak by měla vypadat příprava mladé generace na život ve Společnosti 4.0. K tomu nám řekl:

„Základní problém se odvíjí od toho, že horizont politického cyklu, pokud jde o vnímání zodpovědnosti a zájmů, je mnohem kratší než je horizont reálných ekonomických a společenských dopadů vzdělávání. Vzdělání je pak zásadně ovlivněno zájmy politické reprezentace na místní, krajské i celostátní úrovni, pro níž však reforma vzdělání se vzdálenými efekty ve Společnosti 4.0 není vysokou prioritou. Obnovování předškolního vzdělání je prvním krokem, neboť moderní, interaktivní školky jsou při své rozmanitosti velmi efektivní cestou urychlení ranného rozvoje intelektu dětí vyrůstajících stále více v neúplných rodinách. Odhalování skrytého tvůrčího potenciálu studentů s důrazem na řešení problémových situací, namísto paušálního důrazu na odstraňování jejich slabin, by mělo být základem reformy školního i univerzitního vzdělání v 21.století. K tomuto cíli máme však daleko.

Ke Společnosti 4.0 patří vskutku celoživotní vzdělávání sledující zejména uživatelsky vstřícnou digitalizaci všech procesů ve výrobě, stavebnictví a službách nejenom ve velkých ale i malých firmách. Z automobilů se stávají autonomní pohyblivé automaty, výrobky se méně obrábějí, ale více tisknou na 3D tiskárnách, stavební projekty se staví a v celém životním cyklu provozují pomocí Building Information Models (BIM – Informační modely staveb), osobní i firemní design a objednávky, jak domácí tak mezinárodní se realizují pomocí e-commerce.“