Budujeme partnerství

Představujeme naše partnery: Nikola Dohnalová a FlyEye s.r.o.

FlyEye s.r.o. je společností velmi mladou – vznikla v létě roku 2017. Specializuje se na implementaci a následné dodržování tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které vstupuje v platnost již 25. května 2018. Vlastní společnost nemá prakticky žádnou minulost, velmi výrazné odborně-profesní působení má však její mladý tým. Ten tvoří kvalifikovaní odborníci v oblasti práva a dalších specializací potřebných pro GDPR compliance. Tváří společnosti je Nikola Dohnalová, která dala přednost kariéře v soukromém sektoru před kariérou ve státní správě – Úřadu pro ochranu osobních údajů, odkud do FlyEye přešla. Nikola je přední odbornicí na GDPR, má i mezinárodní certifikát pověřence pro ochranu osobních údajů, tzv. DPO (Data Protection Officer) od Tayllorcox.

Specialitou FlyEye www.fly-eye.cz je poskytování externích pověřenců pro ochranu osobních údajů. K tomu, co pro společnosti a instituce obnáší naplnění uvedeného nařízení, a v čem je pro ně výhodný outsourcing pověřence pro ochranu osobních údajů, nám Nikola Dohnalová řekla: „GDPR není revolucí nýbrž do jisté míry evolucí. Řádná a především včasná implementace procesů pro naplnění požadavků GDPR je předpokladem pro naplnění souladu instituce s tímto novým evropským právním předpisem a vyhnutí se rekordně vysokým sankcím, které jsou nově zavedeny. Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO může významně pomoci v zajišťování souladu s legislativou a zároveň i v jiných směrech. Volba interní či externí formy pověřence závisí zcela na dané instituci. Naše společnost se snaží klientům v rámci této služby poskytnout nejvyšší standard na trhu, jehož samozřejmostí jsou kvalitně zpracované odborné výstupy v rámci tzv. Back office, úprava odpovědnosti ve smlouvě a finanční efektivita formou paušálu.