Budujeme partnerství

Představujeme naše partnery: Krištof Surmik a Suprox s.r.o.

Suprox s.r.o. – www.suprox.cz – je personální a pracovní agentura nového typu. Zajišťuje pracovníky střední a vyšší kvalifikace pro český průmysl, zejména strojírenství, dále IT specialisty, konstruktéry či vědecké pracovníky se zaměřením na digitalizaci, robotizaci pro probíhající Průmysl 4.0. Je jedním z prvních partnerů spolku AFEUS. Má svoje náborová střediska v oblastech volných kvalifikovaných pracovních sil na Ukrajině. Zajišťuje prověření pracovníků zejména z hlediska jejich dokumentace a odborných dovedností. Seznamuje je se specifikou pracovních a společenských zvyklostí na území České republiky. Odpovídá za jejich pobyt na našem území po celou dobu pracovního povolení. Ve spolupráci s AFEUSem také navazuje na humanitární pomoc Ukrajině z let 2015, 2016, 2017 (více viz ZDE).

Majitelem firmy a generálním ředitelem je Krištof Surmik. Krištofovi je teprve 25 let. Po ukončení VŠ se ihned vrhl na podnikání ve sféře, která pomáhá firmám s nedostatkem pracovních sil. V této oblasti se specializuje na (pracovní) trh, který je momentálně nejvíce potřebný a v ČR nedostatkový. Důraz klade na provedení špičkové práce od jejího počátku a na udržení jejího vysokého tempa při zachování vysoké kvality.

Zeptali jsme se Krištofa jako odborníka na problematiku pracovních sil, zda souhlasí s názorem, že ekonomika naráží na bariéru pracovních sil a že možným řešením je jejich dovoz, a jaká vidí řešení. K tomu nám řekl: „Česká republika je ve fázi rychlého ekonomického růstu a momentálně není schopna  z vlastních zdrojů pokrýt všechny pracovní pozice, hlavně ty výše kvalifikované. Tyto pozice je možné pokrýt zaměstnanci ze 3. zemí. Bohužel kroky k povolení cizince na území ČR jsou velmi obtížné, až někdy nemožné. Firmy nemohou obětovat tolik času k nastudování legislativy a pracovního práva, tak využívají služeb specializovaných agentur, které v tomto směru mají zkušenosti s legálním zaměstnáváním cizinců na území ČR. Tady je i místo Suproxu.“