Budujeme partnerství

Představujeme naše partnery: Drahomír Mejzr a ACCON GROUP, a.s.

ACCON GROUP, a.s. je holding poradenských společností v oblastech managementu, investičních projektů a vzdělávání.

ACCON environment, s.r.o. Nabízí zpracování odborných posudků, analýz, energetických auditů, a následně zajištění financování a realizační management projektů v oblasti životního prostředí. Dále klientům nabízí zavádění systémů managementu (ISO 9001, ISO 9004, atd.) a řízení procesů v oblasti životního prostředí (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS).

ACCON managers & partners, s.r.o.  Zabývá se poradenstvím v oblasti získávání dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, poradenstvím a dotačním managementem po přidělení dotace, organizací veřejných zakázek, finančním a technickým dozorem investora, apod.

ACCON human resources management, s.r.o. Nabízí služby určené pro praktické personální řízení a vzdělávání lidí jako lidských zdrojů, jež jsou zaměřené na rozvoj pracovníků i týmů, podporující a budující systém práce s lidskými zdroji společnosti jako učící se organizace; společnost je akreditovanou vzdělávací organizací u MŠMT, většina vzdělávacích kurzů a ACCON akademií je akreditováno u MŠMT pro komerční sféru a u MV pro sféru veřejnou, municipální.

V roce 2016 byla založena společnost ACCelerator s.r.o. s cílem podpory těch nejlepších vybraných projektů a rozvoje vývojových, inovačních aktivit podnikatelských subjektů a jejich interakce s výzkumným sektorem i veřejnou správou k realizaci inovativních technologií a dosahování konkurenceschopných produktů a služeb na globálním trhu. ACCelerator realizuje akcelerační program, který navazuje na aktivity poradenských společností

Vůdčí silou holdingu je Drahomír Mejzr. Drahomír je mentor, creator, investor, je absolventem PeF UK Praha a Notingham Trent Univerzity. Má praxi v oblasti dotovaných a investovaných projektů od roku 1993 se zaměřením na komplexní investiční projekty, jejich financování a projektový management. Je majitelem a generálním ředitelem holdingu poradenských společností ACCON GROUP, a.s., hodnotitelem OPPA, v registru poradců Czechinvest, členem hospodářské sekce HK ČR.

Co je podle Drahomíra důležité pro dosažení úspěchu? Odpovídá takto: „Jako manažer jsem si vždy kladl za cíl vytvářet lidem prostor pro seberealizaci a poskytovat pocit sounáležitosti. O výsledku rozhoduje poctivá práce, střídmost ve spotřebě, každodenní vytrvalost a štěstí.“