Budujeme partnerství

Předseda KV AFEUS Roman Dlouhý, ukončil členství v SP ČR

Předseda Koordinačního výboru AFEUS, z.s. Roman Dlouhý ukončil v květnu 2019 členství ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pan Dlouhý byl členem SP ČR prakticky od obnovení jeho činnosti v roce 1990. V posledních letech se zabýval především otázkami kolem Průmyslu 4.0. Téměř po celou dobu svého členství působil v Dozorčí radě, ve funkci jejího místopředsedy. Roman se chce nadále věnovat přednostně novým projektům AFEUS a řízení jeho činnosti.

SP ČR navázal na činnost Českého svazu průmyslníků, který byl založen ještě před vznikem samostatné Československé republiky, a to v červnu 1918. V jeho činnosti pokračovaly další průmyslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz československých průmyslníků nebo Ústřední svaz československého průmyslu, od roku 1990 pak dnešní Svaz průmyslu a dopravy ČR.