Budujeme partnerství

Poskytované služby

Způsob práce sdružení AFEUS je jedinečný v tom, že AFEUS přijímá klientské zakázky (svých členů), posoudí je a podle jejich zaměření a po dohodě s klientem je případně na smluvní bázi předá nejlépe vyhovující partnerské nebo servisní organizaci (SEO). Okruh partnerských a servisních organizací je stále rozšiřován tak, aby pokrýval všechny žádané služby.

Jedná se především o služby, které:

  • využívají nových trendů a technologií,
  • využívají nových poznatků v oblasti vědy a výzkumu,
  • podporují schopnost inovovat a modernizovat výrobu,
  • zajišťují nábor a rekvalifikaci zejména kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných pracovních sil,
  • prosazuji zájmy klientských/členských organizací a hájí je v případě rozporu s orgány státní správy.

AFEUS je schopen pro své členy/klienty zprostředkovat na základě předložených podkladů vypracování těchto standardních produktů:

  • podnikatelský záměr,
  • model a projekt revitalizace,
  • finanční analýzu a návrh financování,
  • průzkum trhů a poptávky.

Kromě těchto standardních produktů nabízí AFEUS vhodná řešení různých situací přísně podle individuálních potřeb jednotlivých členů – klientů.