Poskytované služby

Hlavním cílem spolku AFEUS je poskytovat pro své členy konkrétní služby, které:

  • navazují na současné podnikatelské prostředí společnosti,
  • využívají nových trendů a technologií,
  • využívají poznatků v oblasti vědy a výzkumu,
  • podporují schopnosti inovovat a modernizovat výrobu.

Členové pracovních týmů sdružení na základě předložených podkladů vypracují:

  • předběžný podnikatelský záměr,
  • model a projekt revitalizace,
  • průzkum trhů a poptávky,
  • finanční analýzu a návrh financování.

Kromě těchto standardních produktů nabízí AFEUS vhodná řešení různých situací přísně podle individuálních potřeb jednotlivých členů.