Budujeme partnerství

Pořádali jsme konferenci „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“

Dne 19. dubna 2017 uspořádal spolek AFEUS ve spolupráci s Asociací samostatných odborů a Fakultou strojní ČVUT v Praze konferenci „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“. Konference byla strukturována do 2 panelových diskusí, ve kterých vystoupilo 10 panelistů. Z nich vyjímáme Pavla Kysilku, předsedu správní rady 6D Academy, Michaela Valáška, děkana Fakulty strojní ČVUT, Petra Očka, předsedu Technologické agentury ČR nebo Bohumíra Dufka, předsedu Asociace samostatných odborů. Kompletní seznam panelistů najdete v pozvánce.

Konference se zúčastnilo více než 80 účastníků z nejrůznějších oblastí: průmyslníci, akademici, zástupci veřejné správy, zaměstnavatelských svazů i odborů, studenti. Obzvláště oživující byla účast studentů maturitního ročníku Arcibiskupského gymnázia. Ohlasy na konferenci byly živé a veskrze pozitivní, hned po skončení při social networkingu i následně.