Budujeme partnerství

PF 2019 – partnerům, členům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři, členové a klienti, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám do nového roku 2019 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Uplynulý rok 2018 byl rokem naplňování našeho sloganu „Budujeme partnerství“. Zaměřili jsme se především na oblast Vzdělanosti 4.0. V dubnu jsme uspořádali velmi úspěšnou konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“. V dalším průběhu roku jsme se ve spolupráci s našimi partnery zaměřili na přípravu projektů zaměřených na vzdělávání populace pod souhrnnými pracovními názvy Youth 4.0 Life a School 4.0 Life. V roce 2019 je předpoklad, že bude věnován převážně práci na těchto projektech.