Budujeme partnerství

PF 2018 – partnerům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři a klienti, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám v počátku nového roku 2018 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Trocha historie nikdy neuškodí. „Původní“ AFEUS byl založen v říjnu 2002 jako sdružení právnických osob s hlavním cílem připravit české firmy k čerpání finančních prostředků z předstrukturálních a strukturálních fondů EU. Zakládající členové Roman Dlouhý a Jiří Křovák čerpali mj. ze spolupráce s Romanem Fišerem, Eduardem Janotou či Jaroslavem Ungermanem. Po roce 2004 byla jeho činnost z organizačních a personálních důvodů pozastavena.

„Nový“ AFEUS působí od roku 2014 jako zapsaný spolek (z.s.). Postupný náběh aktivit měl vzestupnou tendenci a prozatím gradoval v roce 2017. Tento rok byl rokem vnitřní konsolidace v oblasti personální, když se počet členů Koordinačního výboru (KV) a jeho složení stabilizovaly do dnešní podoby (viz dole). V oblasti vnější byl rokem budování partnerství a členské základny. AFEUS z.s. dnes disponuje sítí 11 partnerských organizací z rozličných oblastí činnosti, které mohou uspokojit potřeby členských společností.

KV vyhodnotil jako největší událost roku 2017 zprostředkování daru významného česko-amerického donora Thomase Morela pro rozvoj výzkumu a vývoje Fakulty strojní ČVUT v Praze ve výši 1 milión amerických dolarů. Pro AFEUS bylo ctí a potěšením působit jako zprostředkovatel tohoto daru. Důvěra T. Morela v AFEUS se projevila i tím, že nás smluvně zavázal následnou kontrolou účelnosti vynakládaných prostředků. Jako událost č. 2 roku 2017 byla vyhodnocena dubnová konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ s účastí 10 panelistů – špiček svých oborů jako jsou Pavel Kysilka, Helena Horská, Eva Zamrazilová, Michael Valášek aj. V auditoriu byla návštěvnost okolo 80 lidí. Ze „všedních“ činností byl v roce 2017 např. vybudován a zprovozněn web www.afeus.cz, byla zorganizována činnost kanceláře atp.

V roce 2018, ve kterém, jak doufáme, nám všichni zachováte přízeň, plánujeme druhou z cyklu konferencí, tentokrát na téma „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 – Vzdělanost 4.0 (Vzdělávání 4.0)“. Vaše aktivní účast na ní by byla pro AFEUS velkou radostí. Kromě této plánované akce nás čeká posilování již vzniklých partnerství, které chápeme jako nikdy nekončící proces, ve kterém počítáme s Vaší součinností.

 

Se srdečnými pozdravy,

 

Roman Dlouhý – předseda Koordinačního výboru

Jiří Křovák – místopředseda KV pro strategii a metodiku

Jiří Zápotocký – místopředseda KV pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami

Ondřej Homolka – místopředseda KV pro ekonomiku