O nás

Vedení – Koordinační výbor

Předseda – Ing. Roman Dlouhý

dlouhy.roman@afeus.cz

Je spoluzakladatelem spolku AFEUS. Je dlouhodobým členem SP ČR ve funkci místopředsedy dozorčí rady. V 80. letech se zasloužil o zachování Hlávkovy nadace, kde později pracoval ve funkci člena správní rady. Po roce 1990 pracoval v bankovním sektoru se zaměřením na likvidaci rizikových úvěrů. Od roku 1995 je jednatelem společnosti INITIA, s.r.o. Je držitel Hýblovy medaile za rozvoj Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 2016 mu byla kyjevským patriarchou udělena zlatá medaile za humanitární pomoc v letech 2014-2016. Je dlouholetým členem Československého ústavu zahraničního.

1. místopředseda – JUDr. Petr Greger, M.Phil., LLM

greger.petr@afeus.cz

Studoval práva na právnické fakultě University Karlovy a mezinárodní vztahy v Oxfordu a v USA. V letech 1994 – 2001 byl právním expertem Delegace Evropské komise v Praze, v letech 2001 – 2005 výkonným ředitelem Evropsko-českého fóra, spojené instituce obchodních a průmyslových komor EU. V letech 2006 – 2009 byl šéfporadcem ministrů pro místní rozvoj a zemědělství. Od roku 2010 je poradcem pro vládní vztahy a fundraising Českého červeného kříže.

Místopředsedkyně a výkonná ředitelka – Ing. Veronika Trčková

trckova.veronika@afeus.cz

Místopředsedkyně a výkonná ředitelka Veronika Trčková má na starosti řízení projektů a komunikaci s členy spolku AFEUS. Zkušenosti s projektovým řízením získala v několika mezinárodních společnostech i v zahraničí. V současnosti úzce spolupracuje s Asociací samostatných odborů ČR, kde působí jako koordinátorka několika projektů, jež jsou podporovány vládou ČR. Aktivně se angažuje v oblasti humanitární činnosti a pomoci pro Ukrajinu.

Místopředseda – Ing. Jiří Křovák, CSc.

krovak.jiri@afeus.cz

Je místopředsedou pro strategii a metodiku. Odborně je zaměřen převážně na makroekonomickou analýzu a statistiku. Působil ve veřejném sektoru (ČSÚ, MPO) i sektoru akademickém (Ekonomický ústav ČSAV, VÚSEI). Zkušenosti má rovněž z působení v soukromém sektoru (WoodCommerz, IPB, Fincentrum) i v mezinárodních institucích (EHK OSN). V Českém statistickém úřadu zastával funkci 1. místopředsedy, naposledy působil jako poradce představenstva ve finančně-poradenské skupině Fincentrum. Je spoluzakladatelem sdružení AFEUS z roku 2003.

Místopředseda – Ing. Jiří Zápotocký

zapotocky.jiri@afeus.cz

Je místopředsedou pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami. Od roku 2003 pracuje na Fakultě strojní ČVUT v Praze a jeho úkolem je vytvářet podmínky pro účinnou a efektivní spolupráci s ostatními výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky, a to v oblasti lidských zdrojů, v oblasti využití výsledků vědy a výzkumu a v oblasti financování zejména vědecké a výzkumné činnosti. Za činnosti, které vykonává ve své gesci, mu byla udělena pamětní medaile ČVUT v Praze, Fakulty strojní.

Kontakt

AFEUS z.s.
Tyršova 1811/6
120 00 Praha 2 – Nové Město
afeus@afeus.cz
Tel. 777-289-449
Tel. 777-622-449