Budujeme partnerství

O nás

Vedení – Koordinační výbor

Předseda – Ing. Roman Dlouhý

dlouhy.roman@afeus.cz

Je spoluzakladatelem spolku AFEUS. Byl dlouholetým členem SP ČR ve funkci místopředsedy dozorčí rady, členství ukončil v květnu 2019. V 80. letech se zasloužil o zachování Hlávkovy nadace, kde později pracoval ve funkci člena správní rady. Po roce 1990 pracoval v bankovním sektoru se zaměřením na likvidaci rizikových úvěrů. Od roku 1995 je jednatelem společnosti INITIA, s.r.o. Je držitel Hýblovy medaile za rozvoj Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 2016 mu byla kyjevským patriarchou udělena zlatá medaile za humanitární pomoc v letech 2014-2016. Je dlouholetým členem Československého ústavu zahraničního.

Místopředseda – Ing. Jiří Křovák, CSc.

krovak.jiri@afeus.cz

Je místopředsedou pro strategii a metodiku. Odborně je zaměřen převážně na makroekonomickou analýzu a statistiku. Působil ve veřejném sektoru (ČSÚ, MPO) i sektoru akademickém (Ekonomický ústav ČSAV, VÚSEI). Zkušenosti má rovněž z působení v soukromém sektoru (WoodCommerz, IPB, Fincentrum) i v mezinárodních institucích (EHK OSN). V Českém statistickém úřadu zastával funkci 1. místopředsedy, naposledy působil jako poradce představenstva ve finančně-poradenské skupině Fincentrum. Je spoluzakladatelem sdružení AFEUS z roku 2003.

Místopředseda – Ing. Ondřej Homolka

afeus@afeus.cz

Je místopředsedou pro ekonomiku.  Pracoval v oblasti pojišťovnictví se zaměřením na finanční řízení a controlling. Vykonával funkci ekonomického ředitele ve veřejnoprávním sektoru, kde byl zodpovědný za řízení provozně ekonomické části, za implementaci finanční a personální strategie, transformaci a čerpání strukturálních fondů.  Absolvoval několika měsíční odborné stáže v Anglii (pojišťovnictví) a v Rusku (bankovnictví). V současné době se jako spolumajitel firmy věnuje poradenství v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní pro různorodé typy společností.

Kontakt

AFEUS z.s.
Tyršova 1811/6
120 00 Praha 2 – Nové Město
afeus@afeus.cz
Tel. 777-289-449

Zásady ochrany osobních údajů

načítám mapu - prosím čekejte...

Tyršova 1811/6 50.072900, 14.430400