Budujeme partnerství

Našimi novými partnery jsou ČIEM a ATTIS z oblasti efektivního managementu

Shodou okolností a více méně náhodou jsme se po téměř 20 letech znovu sešli s Romanem Fišerem, který se okolo roku 2002 výrazně podílel na vzniku našeho sdružení AFEUS, na formulaci jeho základních dokumentů. Patří tedy k „otcům zakladatelům“. Roman se nadále věnuje práci v oblasti řízení, zejména řízení kvality, a to jak v soukromém tak i ve veřejném sektoru. Jeho jméno spojuje dvě organizace, které se stávají našimi novými partnery.

ČIEM – Český institut efektivního managementu z.ú. se zabývá poradenskou a konzultační činností a rovněž zpracováním odborných studií a posudků v oblasti efektivního řízení firem v soukromém sektoru i organizací ve veřejném sektoru. A dále i poskytováním software a poradenstvím v oblasti informačních technologií. Mj. je partnerem Národní sítě Živých měst. Blíže k ČIEM www.ciem.cz.

ATTIS software s.r.o. je softwarová a poradenská společnost, která vytváří komplexní řešení pro efektivní řízení výkonnosti organizací soukromého i veřejného sektoru na všech úrovních. Cílem je klientům nejen poradit jak dlouhodobě zvyšovat výkonnost organizace, ale také jak navrhovaná opatření a změny implementovat do praxe. Tomu napomáhá i originální manažerský softwarový nástroj ATTIS. Blíže viz www.attis.cz.