Budujeme partnerství

Fakulta strojní ČVUT otevřela modernizovanou emisní laboratoř v Roztokách u Prahy

Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, ve spolupráci s TÜV SÜD Czech, světovým lídrem v testování a certifikací výrobků, dokončilo počátkem roku 2019 rozsáhlou modernizaci emisní laboratoře v Roztokách u Prahy. Dlouholetá spolupráce založená na sdílených technologiích, prostorech a odborných kapacitách, byla významně rozšířena v souvislosti s vývojem emisní legislativy o modernizaci emisní laboratoře, vybavené novým měřicím vybavením, dostatečnými zkušebními kapacitami a schopností technologické konverze na vozidla s různou úrovní elektrifikace pohonu. Laboratoř byla slavnostně otevřena 4. června 2019.

Fakulta strojní ČVUT v Praze byla schopna investici zafinancovat díky dobré spolupráci zúčastněných stran i daru dr. Tomase Morela, prezidenta Gamma Technologies Inc., s jehož firmou, světovým leaderem v oboru simulací hnacích jednotek vozidel, fakulta dlouhodobě spolupracuje. Dar pana Morela zprostředkovalo pro Fakultu strojní ČVUT v Praze naše sdružení AFEUS.