Budujeme partnerství

Dne 19. 4. 2018 se konala AFEUS konference „Vzdělanost 4.0“

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Pořádal ji spolek AFEUS ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze a Asociací samostatných odborů ČR. Byla organizována v podobě dvou po sobě jdoucích panelových diskusí, ve kterých vystoupilo celkem 10 panelistů, mj. Michal Mejstřík (FSV UK a EEIP a.s.), Tomáš Sedláček (ČSOB a.s.), Karel Havlíček (AMSP ČR a FES VŠFS) nebo Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.). Moderátorem diskusí byl Pavel Vosoba (M.C.Triton). V plénu se sešlo na 60 posluchačů, od vysokoškolských studentů přes zástupce společností zabývajících se vzděláváním po lidi z podnikatelského prostředí. Diskuse byly interaktivní mezi panelisty navzájem i mezi panelisty a publikem, což přispělo k jejich živému průběhu.

Konference „Vzdělanost 4.0“ byla druhou ze zamýšleného cyklu konferencí na témata „…4.0“. První byla loňská konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ konaná „Ve stejnou dobu na stejném místě“ – 19. 4. 2017 ve stejné posluchárně Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobněji ke konferenci viz ZÁPIS