Budujeme partnerství

Dne 19. 12. 2019 se konala výroční členská schůze AFEUS, z.s.

V sídle AFEUS, z.s. se dne 19. 12. 2019 konala výroční členská schůze sdružení. Členové se sešli v usnášeníschopném počtu. Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý členy informoval o aktivitách uplynulého roku 2019, který zhodnotil jako úspěšný. Místopředseda KV pro ekonomiku Ondřej Homolka shrnul hospodářské výsledky za rok 2018 a navrhl členské schůzi účetní závěrku ke schválení. Ta byla následně schválena. Je vložena do Spolkového rejstříku.

V bodě Různé, diskuse členové KV informovali členskou základnu o nejdůležitějších, resp. nejzajímavějších událostech v životě spolku v roce 2019. Členové byli upozorněni na to, že veškeré události jsou zveřejňovány na webu https://afeus.cz/ v rubrice Aktuality.

Na závěr Roman Dlouhý zdůraznil potřebu věnovat výrazně zvýšené úsilí spolkové činnosti, plně se věnovat novým navrhovaným projektům a dotáhnout je do úspěšné realizace. Rovněž zdůraznil potřebu získávat nové partnery relevantní pro činnost spolku a se stávajícími partnery a členy pracovat pod heslem spolku AFEUS „Budujeme partnerství“.