Budujeme partnerství

Dne 19. 12. 2017 se konala členská schůze spolku AFEUS

Dne 19. prosince 2017 se konala členská schůze spolku AFEUS. Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý informoval členskou schůzi o aktivitách spolku v roce 2017. Dále se zabýval hodnocením roku, který označil za úspěšný, věnovaný především budování partnerství. V současné době má AFEUS 11 partnerských společností – jejich charakteristiky viz ZDE. Za nejvýznamnější počin roku 2017 označil zprostředkování soukromého amerického daru pro FS ČVUT – viz ZDE. Jako událost č. 2 označil uspořádání konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ – podrobně viz ZDE. Dále Roman Dlouhý seznámil členskou schůzi s činností Koordinačního výboru.

Na základě doporučení Koordinačního výboru předseda Dlouhý navrhl nově rozšířit počet místopředsedů ze stávajících 3 na 4. Na vytvořené místo místopředsedy pro ekonomiku navrhl Ondřeje Homolku – návrh byl jednomyslně přijat. Stávající předseda KV Roman Dlouhý a místopředsedové Jiří Křovák a Jiří Zápotocký byli ve funkcích potvrzeni. Rozšíření Koordinačního výboru vyžaduje změnu Stanov, jejíž návrh rovněž členská schůze jednomyslně přijala.