Členové a partneři

Naši partneři

Bohdan Rajčinec
Ukrajinská iniciativa ČR

UIČR je nezisková organizace. Aktivity organizace se zaměřují na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství.

Bohumír Dufek
Předseda Asociace samostatných odborů ČR

Viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu.
Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Členové spolku AFEUS