Archiv rubriky: Hlavní

Událost roku 2018 – konference Vzdělanost 4.0

Blížící se konec roku je vždy příležitostí k bilancování. Koordinační výbor se zabýval hodnocením uplynulého roku a jako událost roku 2018 vyhodnotil konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Konference se konala 19. 4. 2018 v přednáškovém sále Fakulty stavební ČVUT v Praze. Podrobněji ke konferenci viz ZDE.

Rok 2018 neměl tak dominantní událost jako bylo v roce 2017 zprostředkování miliónového daru amerického donora Thomase Morela pro Fakultu strojní ČVUT v Praze viz ZDE.

I přesto byl rok 2018 rušný. Jeho druhá polovina byla věnována přípravě projektů v oblasti neformálního (mimoškolního) i v oblasti formálního (školního) vzdělávání. Konference „Vzdělanost 4.0“ byla pro tyto aktivity úvodem, odrazovým můstkem.

 

. Categories: Hlavní.

Událost č. 2 roku 2017 – konference Průmysl 4.0

Členská schůze spolku AFEUS dne 19. prosince 2017 se zabývala mj. hodnocením uplynulého roku 2017. Jako nejdůležitější událost roku potvrdila zprostředkování miliónového daru amerického donora pro Fakultu strojní ČVUT v Praze – viz ZDE. Jako událost č. 2 roku 2017 pak zhodnotila konferenci „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ – podrobněji viz ZDE.

. Categories: Hlavní.

AFEUS: událost roku 2017 – miliónový americký dar pro FS ČVUT

Pomalu se blíží konec roku a tak nastává čas bilancování. Jako jasnou událost roku 2017 spolku AFEUS vyhodnotil Koordinační výbor zprostředkování miliónového amerického daru pro Fakultu strojní ČVUT v Praze.

Významný česko-americký donor Thomas Morel – absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze – se rozhodl své Alma mater věnovat 1.000.000 USD. Jako zprostředkovatele daru si vybral spolek AFEUS. Ten s panem Morelem uzavřel na tuto částku Darovací smlouvu určující, že tyto peněžní prostředky budou použity na financování přesně specifikovaných činností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Účely, na které mohou být peněžní prostředky vynaloženy, pak uvádí „Smlouva o financování“, kterou uzavřel AFEUS s Fakultou strojní ČVUT v Praze zastoupenou jejím děkanem prof. Michaelem Valáškem. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility, projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka a další projekty v přípravě. Počítá se rovněž se zřízením stipendia Thomase Morela pro výjezdy do zahraničí a nákupem zkušebního vybavení pro studentské projekty. K daru viz také ZDE, nebo ZDE, případně i ZDE.

Rok 2017 byl také rokem budování partnerství – spolek AFEUS tak disponuje sítí více než tuctu partnerství s nejrůznějšími subjekty: od Fakulty strojní ČVUT v Praze přes AMSP ČR až po více než desítku komerčních firem poskytujících širokou paletu služeb: strategické řízení, řízení změn, řízení lidských zdrojů, fúze, akvizice, výběr strategického partnera, žádosti o dotace, žádosti o úvěr, bezpečnost IT systémů, tvorba a údržba webu aj. – více ZDE.

 

. Categories: Hlavní.