Archiv rubriky: Archiv

Koordinační výbor spolku AFEUS jedná o rozšíření okruhu partnerů

Ani při intenzivní přípravě konference Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 (19. dubna) neomezil Koordinační výbor spolku AFEUS jiné aktivity. KV AFEUS jedná o možnosti zapojení nových partnerů do svých řad. Jde o INEV, z.ú. (Institut ekonomického vzdělávání – http://inev.cz/ )  a nakladatelství ATYPO, spol. s r.o. – https://www.atypo.eu/.

Hlavní současnou náplní činnosti ústavu INEV je pořádání Ekonomické olympiády na středních školách. V ročníku 2017/18  se soutěže zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Zaměření na vzdělání tak plně konvenuje s aktivitami spolku AFEUS na Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0.

Oborem činnosti společnosti ATYPO je kompletní vydavatelská činnost při tvorbě časopisů, knih, katalogů, výročních zpráv a prospektů. A dále pak zpracování marketingových strategií reklamních kampaní s následným zpracováním vybraných komponentů. Podobné zaměření činnosti v dosavadním portfoliu partnerů spolku AFEUS dosud chybí. Od partnerství se společností ATYPO si Koordinační výbor slibuje lepší proniknutí jména AFEUS do povědomí veřejnosti.

. Categories: Archiv.

Pozvánka na AFEUS konferenci „Vzdělanost 4.0“ dne 19. 4. 2018

AFEUS pořádá ve spolupráci s Asociací samostatných odborů a Fakultou strojní ČVUT v Praze konferenci „Vzdělanost 4.0“.

Konference se koná 19. dubna 2018 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 7, Posluchárna C 223.
Konferenci bude zdobit účast špičkových odborníků v oboru.

Více informací ke konferenci a pozvánka.

Registrovat se můžete emailem na krovak.jiri@afeus.cz

. Categories: Archiv.

PF 2018 – partnerům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři a klienti, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám v počátku nového roku 2018 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Trocha historie nikdy neuškodí. „Původní“ AFEUS byl založen v říjnu 2002 jako sdružení právnických osob s hlavním cílem připravit české firmy k čerpání finančních prostředků z předstrukturálních a strukturálních fondů EU. Zakládající členové Roman Dlouhý a Jiří Křovák čerpali mj. ze spolupráce s Romanem Fišerem, Eduardem Janotou či Jaroslavem Ungermanem. Po roce 2004 byla jeho činnost z organizačních a personálních důvodů pozastavena.

„Nový“ AFEUS působí od roku 2014 jako zapsaný spolek (z.s.). Postupný náběh aktivit měl vzestupnou tendenci a prozatím gradoval v roce 2017. Tento rok byl rokem vnitřní konsolidace v oblasti personální, když se počet členů Koordinačního výboru (KV) a jeho složení stabilizovaly do dnešní podoby (viz dole). V oblasti vnější byl rokem budování partnerství a členské základny. AFEUS z.s. dnes disponuje sítí 11 partnerských organizací z rozličných oblastí činnosti, které mohou uspokojit potřeby členských společností.

KV vyhodnotil jako největší událost roku 2017 zprostředkování daru významného česko-amerického donora Thomase Morela pro rozvoj výzkumu a vývoje Fakulty strojní ČVUT v Praze ve výši 1 milión amerických dolarů. Pro AFEUS bylo ctí a potěšením působit jako zprostředkovatel tohoto daru. Důvěra T. Morela v AFEUS se projevila i tím, že nás smluvně zavázal následnou kontrolou účelnosti vynakládaných prostředků. Jako událost č. 2 roku 2017 byla vyhodnocena dubnová konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ s účastí 10 panelistů – špiček svých oborů jako jsou Pavel Kysilka, Helena Horská, Eva Zamrazilová, Michael Valášek aj. V auditoriu byla návštěvnost okolo 80 lidí. Ze „všedních“ činností byl v roce 2017 např. vybudován a zprovozněn web www.afeus.cz, byla zorganizována činnost kanceláře atp.

V roce 2018, ve kterém, jak doufáme, nám všichni zachováte přízeň, plánujeme druhou z cyklu konferencí, tentokrát na téma „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 – Vzdělanost 4.0 (Vzdělávání 4.0)“. Vaše aktivní účast na ní by byla pro AFEUS velkou radostí. Kromě této plánované akce nás čeká posilování již vzniklých partnerství, které chápeme jako nikdy nekončící proces, ve kterém počítáme s Vaší součinností.

 

Se srdečnými pozdravy,

 

Roman Dlouhý – předseda Koordinačního výboru

Jiří Křovák – místopředseda KV pro strategii a metodiku

Jiří Zápotocký – místopředseda KV pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami

Ondřej Homolka – místopředseda KV pro ekonomiku

. Categories: Archiv.

Představujeme naše partnery: Drahomír Mejzr a ACCON GROUP, a.s.

ACCON GROUP, a.s. je holding poradenských společností v oblastech managementu, investičních projektů a vzdělávání.

ACCON environment, s.r.o. Nabízí zpracování odborných posudků, analýz, energetických auditů, a následně zajištění financování a realizační management projektů v oblasti životního prostředí. Dále klientům nabízí zavádění systémů managementu (ISO 9001, ISO 9004, atd.) a řízení procesů v oblasti životního prostředí (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS).

ACCON managers & partners, s.r.o.  Zabývá se poradenstvím v oblasti získávání dotací ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, poradenstvím a dotačním managementem po přidělení dotace, organizací veřejných zakázek, finančním a technickým dozorem investora, apod.

ACCON human resources management, s.r.o. Nabízí služby určené pro praktické personální řízení a vzdělávání lidí jako lidských zdrojů, jež jsou zaměřené na rozvoj pracovníků i týmů, podporující a budující systém práce s lidskými zdroji společnosti jako učící se organizace; společnost je akreditovanou vzdělávací organizací u MŠMT, většina vzdělávacích kurzů a ACCON akademií je akreditováno u MŠMT pro komerční sféru a u MV pro sféru veřejnou, municipální.

V roce 2016 byla založena společnost ACCelerator s.r.o. s cílem podpory těch nejlepších vybraných projektů a rozvoje vývojových, inovačních aktivit podnikatelských subjektů a jejich interakce s výzkumným sektorem i veřejnou správou k realizaci inovativních technologií a dosahování konkurenceschopných produktů a služeb na globálním trhu. ACCelerator realizuje akcelerační program, který navazuje na aktivity poradenských společností

Vůdčí silou holdingu je Drahomír Mejzr. Drahomír je mentor, creator, investor, je absolventem PeF UK Praha a Notingham Trent Univerzity. Má praxi v oblasti dotovaných a investovaných projektů od roku 1993 se zaměřením na komplexní investiční projekty, jejich financování a projektový management. Je majitelem a generálním ředitelem holdingu poradenských společností ACCON GROUP, a.s., hodnotitelem OPPA, v registru poradců Czechinvest, členem hospodářské sekce HK ČR.

Co je podle Drahomíra důležité pro dosažení úspěchu? Odpovídá takto: „Jako manažer jsem si vždy kladl za cíl vytvářet lidem prostor pro seberealizaci a poskytovat pocit sounáležitosti. O výsledku rozhoduje poctivá práce, střídmost ve spotřebě, každodenní vytrvalost a štěstí.“

. Categories: Archiv.

Dne 19. 12. 2017 se konala členská schůze spolku AFEUS

Dne 19. prosince 2017 se konala členská schůze spolku AFEUS. Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý informoval členskou schůzi o aktivitách spolku v roce 2017. Dále se zabýval hodnocením roku, který označil za úspěšný, věnovaný především budování partnerství. V současné době má AFEUS 11 partnerských společností – jejich charakteristiky viz ZDE. Za nejvýznamnější počin roku 2017 označil zprostředkování soukromého amerického daru pro FS ČVUT – viz ZDE. Jako událost č. 2 označil uspořádání konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ – podrobně viz ZDE. Dále Roman Dlouhý seznámil členskou schůzi s činností Koordinačního výboru.

Na základě doporučení Koordinačního výboru předseda Dlouhý navrhl nově rozšířit počet místopředsedů ze stávajících 3 na 4. Na vytvořené místo místopředsedy pro ekonomiku navrhl Ondřeje Homolku – návrh byl jednomyslně přijat. Stávající předseda KV Roman Dlouhý a místopředsedové Jiří Křovák a Jiří Zápotocký byli ve funkcích potvrzeni. Rozšíření Koordinačního výboru vyžaduje změnu Stanov, jejíž návrh rovněž členská schůze jednomyslně přijala.

. Categories: Archiv.

Předseda KV Roman Dlouhý převzal ukrajinské vyznamenání

Dne 5. prosince 2017 byl předseda Koordinačního výboru spolku AFEUS Roman Dlouhý přijat velvyslancem Ukrajiny v České republice Yevhenem Perebyinisem. Setkání, kterého se účastnili zástupci českých společností, např. Linet, Isolit-Bravo aj., se uskutečnilo v prostorách ukrajinské ambasády v Praze. Předseda KV spolku AFEUS a další ocenění převzali vyznamenání „Za rozvoj Ukrajiny“. Pan ambasador ocenil přínos k budování dobrých vztahů obou zemí i výrazný podíl předsedy KV na humanitární pomoci Ukrajině – podrobněji viz ZDE. Osobnosti setrvaly v přátelském rozhovoru, který se týkal především migrační a zaměstnanecké politiky ČR, vč. zaměstnávání kvalifikovaných pracovních sil v ČR.

. Categories: Archiv.

Představujeme naše partnery: Krištof Surmik a Suprox s.r.o.

Suprox s.r.o. – www.suprox.cz – je personální a pracovní agentura nového typu. Zajišťuje pracovníky střední a vyšší kvalifikace pro český průmysl, zejména strojírenství, dále IT specialisty, konstruktéry či vědecké pracovníky se zaměřením na digitalizaci, robotizaci pro probíhající Průmysl 4.0. Je jedním z prvních partnerů spolku AFEUS. Má svoje náborová střediska v oblastech volných kvalifikovaných pracovních sil na Ukrajině. Zajišťuje prověření pracovníků zejména z hlediska jejich dokumentace a odborných dovedností. Seznamuje je se specifikou pracovních a společenských zvyklostí na území České republiky. Odpovídá za jejich pobyt na našem území po celou dobu pracovního povolení. Ve spolupráci s AFEUSem také navazuje na humanitární pomoc Ukrajině z let 2015, 2016, 2017 (více viz ZDE).

Majitelem firmy a generálním ředitelem je Krištof Surmik. Krištofovi je teprve 25 let. Po ukončení VŠ se ihned vrhl na podnikání ve sféře, která pomáhá firmám s nedostatkem pracovních sil. V této oblasti se specializuje na (pracovní) trh, který je momentálně nejvíce potřebný a v ČR nedostatkový. Důraz klade na provedení špičkové práce od jejího počátku a na udržení jejího vysokého tempa při zachování vysoké kvality.

Zeptali jsme se Krištofa jako odborníka na problematiku pracovních sil, zda souhlasí s názorem, že ekonomika naráží na bariéru pracovních sil a že možným řešením je jejich dovoz, a jaká vidí řešení. K tomu nám řekl: „Česká republika je ve fázi rychlého ekonomického růstu a momentálně není schopna  z vlastních zdrojů pokrýt všechny pracovní pozice, hlavně ty výše kvalifikované. Tyto pozice je možné pokrýt zaměstnanci ze 3. zemí. Bohužel kroky k povolení cizince na území ČR jsou velmi obtížné, až někdy nemožné. Firmy nemohou obětovat tolik času k nastudování legislativy a pracovního práva, tak využívají služeb specializovaných agentur, které v tomto směru mají zkušenosti s legálním zaměstnáváním cizinců na území ČR. Tady je i místo Suproxu.“

. Categories: Archiv.

Představujeme naše partnery: Martin Leskovjan a Citadelo s.r.o.

Citadelo s.r.o. www.citadelo.cz jsou „hackeři na vaší straně“ neboli etičtí hackeři. Pro své klienty poskytují simulované hackerské útoky na informační systémy s cílem odhalit jejich zranitelnosti bez páchání (relevantních) škod a poté zranitelnosti opravit. Společnost pořádala 8. listopadu 2017 velkou marketingovou akci Citadelo Security Evening – koktejlový večírek spojený s prezentacemi zajímavých novinek z oblasti informační bezpečnosti. Odezněla na něm témata Hackerské tipy k zabezpečení telefonu, Odhalení nové zranitelnosti s mezinárodním dopadem, Jak ukrást miliony? (rekonstrukce hackerského útoku). Účastníci se také dozvěděli, že Citadelo bude od počátku roku 2018 sídlit v nových prostorách, které bude sdílet (a tak i „synergizovat“) mj. se svou partnerskou společností FlyeEye (více o ní ZDE).

Duší společnosti je Martin Leskovjan. Vystudoval Právnickou fakultu UK a zaměřuje se na IT Security Law (právo informační bezpečnosti). V česko-slovenské společnosti řídí její českou část. Martin je nadšenec do kryptotechnologií a informační bezpečnosti, který se věnuje těmto tématům jak profesně v rámci poskytování služeb etického hackingu, tak ve volném čase svou dobrovolnickou prací v technologickém think-tanku Paralelní polis. Martinovou specializací jsou oblast ochrany soukromí a bezpečnost průmyslových a kontrolních systémů.

Zajímalo nás, jaké tipy na zabezpečení mobilního telefonu pro nás Martin Leskovjan má, resp. jaké jsou trendy jejich zabezpečení. Odpověděl nám toto.“Buďte obezřetní při používání mobilního telefonu obzvlášť tehdy, pokud skrze něj komunikujete jakékoliv citlivé informace. Obvyklé způsoby používání telefonu jsou velmi snadno napadnutelné útočníkem. Je proto důležité dodržovat několik základních pravidel „bezpečnostní hygieny“ při práci s mobilním telefonem:

  • nastavte si automatické zamykání telefonu a preferujte odemknutí pomocí číselného kódu o délce ideálně šesti číslic. Otevírání gestem, se dá snadno kompromitovat podle potní stopy na displeji, otisky prstů necháváte po celém městě a rozpoznání obličeje se podařilo nedávno prolomit i desetiletému chlapci.
  • vždy neodkladně aktualizujte operační systém a aplikace, pokud vás k tomu telefon vyzve
  • mějte na paměti, že informace sdělené pomocí GSM sítě (běžné hovory a textové zprávy SMS) může číst KDOKOLIV, používejte proto šifrovanou komunikaci, například bezplatnou aplikaci Signal
  • nepřipojujte se na veřejné Wi-Fi sítě bez zabezpečení pomocí VPN připojení.
. Categories: Archiv.

Představujeme naše partnery: Pavel Vosoba a M.C.TRITON s.r.o.

M.C.TRITON s.r.o. www.mc-triton.cz je přední ryze českou společností v oblasti poradenství pro řízení firem. Zaměřuje se zejména na strategické řízení, řízení změn a práci s lidmi. Společnost existuje od r. 1990 a patří trvale mezi nejoblíbenější firmy ve svém oboru.

Jedním z partnerů M.C.TRITON je Pavel Vosoba – renesanční člověk: manažer, kouč, spisovatel, moderátor a mistr mnoha dalších řemesel. Sám o sobě prohlašuje: „Jsem obyčejný učitel, který má tu drzost učit, co nikdy nestudoval – učit lidi zvládat sami sebe a druhé.“

Pavel působí aktivně ve třech zemích: Čechy, Slovensko, Rusko. Pro jeho zkušenosti s českým a ruským prostředím jsme se ho zeptali, co potřebuje umět Čech, který chce pracovat v Rusku. K tomu nám stručně řekl: „Respektovat kulturu, charakter a umět výborně rusky.“

. Categories: Archiv.

Představujeme naše partnery: prof. Michal Mejstřík a EEIP a.s.

Michal Mejstřík je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově. Na své mateřské Fakultě sociálních věd založil prestižní, ve světových žebříčcích vysoce hodnocený, Institut ekonomických studií. Jeho šíře zájmů a kompetencí a jeho věhlasná činorodost ho předurčují k tomu, co je ve světě běžné. Jako úspěšný vysokoškolský pedagog má vlastní konzultační firmu EEIP a.s. www.eeip.cz – rovněž úspěšnou. Jak její název napovídá, zabývá se Ekonomickými Expertízami a Investičním Poradenstvím. Působí v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí a dále např. hodnocení dopadů regulace (RIA). Je jednou z nejaktivnějších firem v oboru v České republice a patří také k našim nejaktivnějším partnerům. Michalova činorodost má i mezinárodní rozměr: mj. působí jako místopředseda Mezinárodní obchodní komory v ČR a je honorárním konzulem Korejské republiky (Jižní Korea) v ČR.

S Michalem Mejstříkem máme ve spolku AFEUS řadu společných zájmů mj. Průmysl 4.0, resp. Společnost 4.0. Jako vysokoškolského pedagoga jsme se ho zeptali, jak by měla vypadat příprava mladé generace na život ve Společnosti 4.0. K tomu nám řekl:

„Základní problém se odvíjí od toho, že horizont politického cyklu, pokud jde o vnímání zodpovědnosti a zájmů, je mnohem kratší než je horizont reálných ekonomických a společenských dopadů vzdělávání. Vzdělání je pak zásadně ovlivněno zájmy politické reprezentace na místní, krajské i celostátní úrovni, pro níž však reforma vzdělání se vzdálenými efekty ve Společnosti 4.0 není vysokou prioritou. Obnovování předškolního vzdělání je prvním krokem, neboť moderní, interaktivní školky jsou při své rozmanitosti velmi efektivní cestou urychlení ranného rozvoje intelektu dětí vyrůstajících stále více v neúplných rodinách. Odhalování skrytého tvůrčího potenciálu studentů s důrazem na řešení problémových situací, namísto paušálního důrazu na odstraňování jejich slabin, by mělo být základem reformy školního i univerzitního vzdělání v 21.století. K tomuto cíli máme však daleko.

Ke Společnosti 4.0 patří vskutku celoživotní vzdělávání sledující zejména uživatelsky vstřícnou digitalizaci všech procesů ve výrobě, stavebnictví a službách nejenom ve velkých ale i malých firmách. Z automobilů se stávají autonomní pohyblivé automaty, výrobky se méně obrábějí, ale více tisknou na 3D tiskárnách, stavební projekty se staví a v celém životním cyklu provozují pomocí Building Information Models (BIM – Informační modely staveb), osobní i firemní design a objednávky, jak domácí tak mezinárodní se realizují pomocí e-commerce.“

. Categories: Archiv.