Archiv rubriky: Aktuality

Byla podepsána „Dohoda o spolupráci se společností HR Summit“

Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák za AFEUS, z.s. a jednatel společnosti Oles Shokalo za HR Summit, s.r.o. podepsali dne 30. 1. 2019 Rámcovou dohodu o spolupráci.

Předmětem Dohody je rozvíjení řízené pracovní migrace ve Střední Evropě, vzájemných vztahů obou společností, týkajících se zejména oblastí, které jsou určující a jsou hlavní náplní jejich činnosti. K tomu budou obě strany využívat svých odborností, získaných informací a aktuálně spolupracovat se svou členskou základnou.

Obě strany se dohodly:

  • Využívat a sdílet poznatky a informace duševního i technického charakteru, které jsou potřebné k jejich vzájemné spolupráci.
  • Podle možností pravidelně podávat veřejné informace o probíhající vzájemné spolupráci.
  • Pořádat společně odborné semináře, workshopy a konference k aktuálně řešené problematice s cílem informovat o tom své členy a veřejnou sféru.
  • Pracovat na společných projektech, zejména se zaměřit na Průmysl 4.0. respektive Společnost 4.0 a jejich vliv na sociální, společenské a pracovní prostředí.
  • K řešení této problematiky, pokud to bude možné, používat své servisní organizace nebo pracovní skupiny.
. Categories: Aktuality.

PF 2019 – partnerům, členům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři, členové a klienti, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám do nového roku 2019 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Uplynulý rok 2018 byl rokem naplňování našeho sloganu „Budujeme partnerství“. Zaměřili jsme se především na oblast Vzdělanosti 4.0. V dubnu jsme uspořádali velmi úspěšnou konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“. V dalším průběhu roku jsme se ve spolupráci s našimi partnery zaměřili na přípravu projektů zaměřených na vzdělávání populace pod souhrnnými pracovními názvy Youth 4.0 Life a School 4.0 Life. V roce 2019 je předpoklad, že bude věnován převážně práci na těchto projektech.

. Categories: Aktuality.

AFEUS zahájil přípravu projektů v oblasti Vzdělanosti 4.0

Konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ pořádaná spolkem AFEUS dne 19. 4. 2018 byla počátečním bodem systematického úsilí posunout poznání v oblasti Vzdělanosti 4.0. V současné době AFEUS zahájil – ve spolupráci s partnerskými společnostmi ACCON, INEV, Metaka – přípravu 4 dílčích, vertikálních projektů shrnutých pod společným názvem SCHOOL 4.0 LIFE. Tyto dílčí projekty budou následně zpracovány do projektu syntetického – horizontálního. Pravděpodobně nejatraktivnějším projektem bude vyhodnocení finského vzdělávacího systému a jeho možné implikace pro český systém vzdělávání. Byly již navázány kontakty na 4 relevantní finské instituce. Finský vzdělávací systém se do dnešní podoby vyvíjel 30 let a v současnosti je podle výsledků řady komparativních studií považován za jeden z nejlepších na světě.

. Categories: Aktuality.

AFEUS konference Vzdělanost 4.0 očima mladého novináře

V plénu AFEUS konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ konané 19. 4. 2018 se tísnil i hlouček studentů žurnalistiky z Fakulty sociálních věd UK v Praze. Jeden z nich – Jan Křovák – pocítil nutkání napsat o konferenci článek do školního internetového časopisu Carolina (www.carolina.fsv.cuni.cz). S jeho pohledem, s tím, co si z konference odnesl, Vás seznamujeme v jeho REFLEXI.

. Categories: Aktuality.

Dne 19. 4. 2018 se konala AFEUS konference „Vzdělanost 4.0“

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Pořádal ji spolek AFEUS ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze a Asociací samostatných odborů ČR. Byla organizována v podobě dvou po sobě jdoucích panelových diskusí, ve kterých vystoupilo celkem 10 panelistů, mj. Michal Mejstřík (FSV UK a EEIP a.s.), Tomáš Sedláček (ČSOB a.s.), Karel Havlíček (AMSP ČR a FES VŠFS) nebo Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.). Moderátorem diskusí byl Pavel Vosoba (M.C.Triton). V plénu se sešlo na 60 posluchačů, od vysokoškolských studentů přes zástupce společností zabývajících se vzděláváním po lidi z podnikatelského prostředí. Diskuse byly interaktivní mezi panelisty navzájem i mezi panelisty a publikem, což přispělo k jejich živému průběhu.

Konference „Vzdělanost 4.0“ byla druhou ze zamýšleného cyklu konferencí na témata „…4.0“. První byla loňská konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ konaná „Ve stejnou dobu na stejném místě“ – 19. 4. 2017 ve stejné posluchárně Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobněji ke konferenci viz ZÁPIS

 

. Categories: Aktuality.