Archiv rubriky: Aktuality

PF 2019 – partnerům, členům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři, členové a klienti, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám do nového roku 2019 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Uplynulý rok 2018 byl rokem naplňování našeho sloganu „Budujeme partnerství“. Zaměřili jsme se především na oblast Vzdělanosti 4.0. V dubnu jsme uspořádali velmi úspěšnou konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“. V dalším průběhu roku jsme se ve spolupráci s našimi partnery zaměřili na přípravu projektů zaměřených na vzdělávání populace pod souhrnnými pracovními názvy Youth 4.0 Life a School 4.0 Life. V roce 2019 je předpoklad, že bude věnován převážně práci na těchto projektech.

. Categories: Aktuality.

AFEUS zahájil přípravu projektů v oblasti Vzdělanosti 4.0

Konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ pořádaná spolkem AFEUS dne 19. 4. 2018 byla počátečním bodem systematického úsilí posunout poznání v oblasti Vzdělanosti 4.0. V současné době AFEUS zahájil – ve spolupráci s partnerskými společnostmi ACCON, INEV, Metaka – přípravu 4 dílčích, vertikálních projektů shrnutých pod společným názvem SCHOOL 4.0 LIFE. Tyto dílčí projekty budou následně zpracovány do projektu syntetického – horizontálního. Pravděpodobně nejatraktivnějším projektem bude vyhodnocení finského vzdělávacího systému a jeho možné implikace pro český systém vzdělávání. Byly již navázány kontakty na 4 relevantní finské instituce. Finský vzdělávací systém se do dnešní podoby vyvíjel 30 let a v současnosti je podle výsledků řady komparativních studií považován za jeden z nejlepších na světě.

. Categories: Aktuality.

AFEUS konference Vzdělanost 4.0 očima mladého novináře

V plénu AFEUS konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ konané 19. 4. 2018 se tísnil i hlouček studentů žurnalistiky z Fakulty sociálních věd UK v Praze. Jeden z nich – Jan Křovák – pocítil nutkání napsat o konferenci článek do školního internetového časopisu Carolina (www.carolina.fsv.cuni.cz). S jeho pohledem, s tím, co si z konference odnesl, Vás seznamujeme v jeho REFLEXI.

. Categories: Aktuality.

Dne 19. 4. 2018 se konala AFEUS konference „Vzdělanost 4.0“

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Pořádal ji spolek AFEUS ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze a Asociací samostatných odborů ČR. Byla organizována v podobě dvou po sobě jdoucích panelových diskusí, ve kterých vystoupilo celkem 10 panelistů, mj. Michal Mejstřík (FSV UK a EEIP a.s.), Tomáš Sedláček (ČSOB a.s.), Karel Havlíček (AMSP ČR a FES VŠFS) nebo Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.). Moderátorem diskusí byl Pavel Vosoba (M.C.Triton). V plénu se sešlo na 60 posluchačů, od vysokoškolských studentů přes zástupce společností zabývajících se vzděláváním po lidi z podnikatelského prostředí. Diskuse byly interaktivní mezi panelisty navzájem i mezi panelisty a publikem, což přispělo k jejich živému průběhu.

Konference „Vzdělanost 4.0“ byla druhou ze zamýšleného cyklu konferencí na témata „…4.0“. První byla loňská konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ konaná „Ve stejnou dobu na stejném místě“ – 19. 4. 2017 ve stejné posluchárně Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobněji ke konferenci viz ZÁPIS

 

. Categories: Aktuality.

Koordinační výbor spolku AFEUS jedná o rozšíření okruhu partnerů

Ani při intenzivní přípravě konference Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 (19. dubna) neomezil Koordinační výbor spolku AFEUS jiné aktivity. KV AFEUS jedná o možnosti zapojení nových partnerů do svých řad. Jde o INEV, z.ú. (Institut ekonomického vzdělávání – http://inev.cz/ )  a nakladatelství ATYPO, spol. s r.o. – https://www.atypo.eu/.

Hlavní současnou náplní činnosti ústavu INEV je pořádání Ekonomické olympiády na středních školách. V ročníku 2017/18  se soutěže zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Zaměření na vzdělání tak plně konvenuje s aktivitami spolku AFEUS na Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0.

Oborem činnosti společnosti ATYPO je kompletní vydavatelská činnost při tvorbě časopisů, knih, katalogů, výročních zpráv a prospektů. A dále pak zpracování marketingových strategií reklamních kampaní s následným zpracováním vybraných komponentů. Podobné zaměření činnosti v dosavadním portfoliu partnerů spolku AFEUS dosud chybí. Od partnerství se společností ATYPO si Koordinační výbor slibuje lepší proniknutí jména AFEUS do povědomí veřejnosti.

. Categories: Aktuality.