Budujeme partnerství

Byla podepsána „Dohoda o spolupráci se společností HR Summit“

Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák za AFEUS, z.s. a jednatel společnosti Oles Shokalo za HR Summit, s.r.o. podepsali dne 30. 1. 2019 Rámcovou dohodu o spolupráci.

Předmětem Dohody je rozvíjení řízené pracovní migrace ve Střední Evropě, vzájemných vztahů obou společností, týkajících se zejména oblastí, které jsou určující a jsou hlavní náplní jejich činnosti. K tomu budou obě strany využívat svých odborností, získaných informací a aktuálně spolupracovat se svou členskou základnou.

Obě strany se dohodly:

  • Využívat a sdílet poznatky a informace duševního i technického charakteru, které jsou potřebné k jejich vzájemné spolupráci.
  • Podle možností pravidelně podávat veřejné informace o probíhající vzájemné spolupráci.
  • Pořádat společně odborné semináře, workshopy a konference k aktuálně řešené problematice s cílem informovat o tom své členy a veřejnou sféru.
  • Pracovat na společných projektech, zejména se zaměřit na Průmysl 4.0. respektive Společnost 4.0 a jejich vliv na sociální, společenské a pracovní prostředí.
  • K řešení této problematiky, pokud to bude možné, používat své servisní organizace nebo pracovní skupiny.