Budujeme partnerství

AFEUS zprostředkoval významný americký dar pro Fakultu strojní ČVUT v Praze

V těchto dnech – počátkem září 2017 – uzavřel AFEUS Darovací smlouvu s významným americkým donorem Thomasem Morelem, který spolku AFEUS věnoval 1 milion USD s tím, že tyto peněžní prostředky budou použity na financování přesně specifikovaných činností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Účely, na které mohou být peněžní prostředky vynaloženy, pak uvádí Smlouva o financování, kterou uzavřel AFEUS s Fakultou strojní ČVUT v Praze, zastoupeným děkanem Fakulty strojní prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility, projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka a další projekty v přípravě. Počítá se rovněž se zřízením stipendia Thomase Morela pro výjezdy do zahraničí a nákup zkušebního vybavení pro studentské projekty.

Povinností spolku AFEUS je podle obou uzavřených Smluv po dobu 5 let kontrolovat, zda peněžní prostředky z daru jsou využívány právě jen na uvedené účely. Realizace celé popsané konstrukce je možná jen díky tomu, že AFEUS má s Fakultou strojní ČVUT v Praze podepsanou Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. AFEUS tak naplňuje svoji Misi, která mj. uvádí, že AFEUS „podporuje (programy) s inovačním potenciálem, progresivními technologiemi a výrobami s vysokou přidanou hodnotou“. Výběr spolku AFEUS, jako zprostředkovatele daru, svědčí o jeho důvěryhodnosti i pro mezinárodní prostředí.