Budujeme partnerství

AFEUS: událost roku 2017 – miliónový americký dar pro FS ČVUT

Pomalu se blíží konec roku a tak nastává čas bilancování. Jako jasnou událost roku 2017 spolku AFEUS vyhodnotil Koordinační výbor zprostředkování miliónového amerického daru pro Fakultu strojní ČVUT v Praze.

Významný česko-americký donor Thomas Morel – absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze – se rozhodl své Alma mater věnovat 1.000.000 USD. Jako zprostředkovatele daru si vybral spolek AFEUS. Ten s panem Morelem uzavřel na tuto částku Darovací smlouvu určující, že tyto peněžní prostředky budou použity na financování přesně specifikovaných činností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Účely, na které mohou být peněžní prostředky vynaloženy, pak uvádí „Smlouva o financování“, kterou uzavřel AFEUS s Fakultou strojní ČVUT v Praze zastoupenou jejím děkanem prof. Michaelem Valáškem. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility, projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka a další projekty v přípravě. Počítá se rovněž se zřízením stipendia Thomase Morela pro výjezdy do zahraničí a nákupem zkušebního vybavení pro studentské projekty. K daru viz také ZDE, nebo ZDE, případně i ZDE.

Rok 2017 byl také rokem budování partnerství – spolek AFEUS tak disponuje sítí více než tuctu partnerství s nejrůznějšími subjekty: od Fakulty strojní ČVUT v Praze přes AMSP ČR až po více než desítku komerčních firem poskytujících širokou paletu služeb: strategické řízení, řízení změn, řízení lidských zdrojů, fúze, akvizice, výběr strategického partnera, žádosti o dotace, žádosti o úvěr, bezpečnost IT systémů, tvorba a údržba webu aj. – více ZDE.