Budujeme partnerství

AFEUS rozšiřuje okruh partnerů a servisních organizací

AFEUS disponuje stále se rozšiřujícím okruhem partnerských a servisních organizací (SEO). Způsob práce sdružení AFEUS je takový, že AFEUS přijímá klientské zakázky, posoudí je a podle jejich zaměření a po dohodě s klientem je případně na smluvní bázi předá nejlépe vyhovujícímu partnerovi nebo SEO.

V současné době AFEUS má tyto partnery a servisní organizace:

  1. Initia, s.r.o. – její úlohou v okruhu servisních organizací je vytváření nové přidružené členské základny a nabídka služeb sdružení AFEUS členským firmám SPČR a AMSP, případně i jiných oborových svazů. Zároveň INITIA plní i funkci vyhledávání potenciálních klientů servisních organizací.
  1. MB-International, s.r.o. – slouží jako propojení sdružení AFEUS na municipality a na ostatní servisní organizace. V současné době kupuje 45 % podíl patentu na speciální technologii pro opravu mostů a tunelů za plného provozu s vynikajícími vlastnostmi.
  1. RENARDS, s.r.o., RENARDS dotační, s.r.o. – http://www.renards.cz/ – zpracování žádostí o dotace v těchto oblastech: věda a výzkum, technologie, inovace, občanská vybavenost, vzdělávání, životní prostředí, energetické úspory. Ve všech těchto oblastech sleduje všechny vypsané dotační programy a jejich výzvy.
  1. SUPROX s.r.o. pracovní agenturahttp://www.suprox.cz/ – navazuje na úspěšnou práci sdružení AFEUS v oblasti humanitární pomoci Ukrajině. Je agenturou nového typu založenou na aktivním vyhledávání potřebných (vysoce) kvalifikovaných pracovníků (zejména z Ukrajiny) pro všechny ohrožené segmenty české ekonomiky, vědy a výzkumu.
  1. CITADELO s.r.o.https://www.citadelo.com/cs/ – „pozitivní hackeři“ působí v oblasti kybernetické bezpečnosti, provádí bezpečnostní audity. Profesionální tým bezpečnostních specialistů připravuje simulované útoky pro své klienty, jejichž hlavním cílem je odhalit slabinu bez páchání jakýchkoliv (relevantních) škod. Tím klientům pomáhá otestovat jejich informační bezpečnost.
  1. M.C.TRITON, spol. s r.o. – http://www.mc-triton.cz/ – změny způsobů řízení a zavádění inovací, vyhledávání a rozvoj lidí, poskytování interim manažerů, zvyšování kvality veřejné služby. Podstatou podnikatelské filozofie společnosti M.C.TRITON jsou její hodnoty (růst, odvaha, výkon, slušnost, spolupráce). Jasně demonstrují priority, v nichž se potkávají zájmy klientů, vlastníků, zaměstnanců a managementu.
  1. EEIP a.s. – http://www.eeip.cz/ – společnost EEIP a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA).
  1. European Business Enterprise a.s. – https://www.ebe.cz/ – EBE a.s. je technologickou, vydavatelskou a dražební společností. Více než 16 let se věnuje práci s daty, vývoji a provozu informačních systémů. Mezi zákazníky patří nadnárodní koncerny, úřady veřejné správy i české podniky. Od roku 2000 je vydavatelem serveru statnisprava.cz
  1. FlyEye s.r.o. – fly-eye.cz – posláním společnosti je především ochrana osobních údajů subjektů a soulad s novým nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V návaznosti na potřeby klienta zajišťuje i právní a IT security podporu. Provádí školení pro jednotlivce i společnosti a outsourcing pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO).
  1. Euroenergy, spol. s r. o. – http://euroenergy.cz/ – poskytuje již více než 25 let vysoce odborné poradenské služby v energetickém sektoru, a to v oblasti řízení projektů, strategické a koncepční, ekonomické a finanční, technické. Působí jako poradce domácích a zahraničních společností s obchodními zájmy v energetickém sektoru v České republice a v zahraničí.