Úvod

Budujeme partnerství

AFEUS z.s. je neziskový spolek právnických osob, který formou členství nabízí partnerství firmám, které se chtějí významně angažovat na českém i zahraničním trhu.

Spolek AFEUS (Alliance For European Success) byl založen v roce 2003 s cílem připravit české firmy k čerpání finančních prostředků z předstrukturálních a strukturálních fondů EU.

Od roku 2014 pak prošel a prochází zásadní inovací tak, aby odrážel akutní potřeby současné ekonomiky a její posun k ekonomice inovativní, znalostní, digitální.